1. Ctitelia bielych sakúr, (umelecko-dramatická rozhlasové pásmo) odvysielané v Čsl. rozhlase v Bratislave 10. 12. 1984 o 13.30 hod., repríza 4.8. 1997 v Slovenskom rozhlase v Bratislave;
 2. Plač hunskej píšťaly, (umelecko-dramatické rozhlasové pásmo) odvysielané v Čsl. rozhlase v Bratislave 26. 3. 1986, repríza 21.9.1996 v Slov. rozhlase v Bratislave;
 3. Mýty starej Číny ( úvodný odborný príhovor v rozhlasovej relácii) Slovenský rozhlas v Bratislave, odvysielané 12. 11. 1990 o 14. hod.;
 4. Spev cikád v húštinách mladých bambusov, (cyklus štyroch rozhlasových relácií o čínskej klasickej hudbe a hudobných nástrojoch), odvysielané v Slov. rozhlase v Bratislave na stanici Devín v priebehu júla 1991 každý  utorok, počnúc 2.7. 1991 o 13.hod.;
 5. priama účasť vo Večernej revue – besede tlmočníkov a prekladateľov, (rozhlasová   beseda) odvysielané v Slov. rozhlase na S 1, 20. 11. 1992 20. – 22. hod.;
 6. Rozprávanie o Bohu a Ceste Tao,  (umelecko-filozofické rozhlasové pásmo)  odvysielané v Slov. rozhlase na stanici S 3 21. 2. 1993 o 10.30 hod.;
 7. Konfucius, konfucianizmus a princípy živej etiky, (rozhlasové pásmo)             odvysielané v Slov. rozhlase na S2 29.5. 1995 o 16.05 – 16.35 hod.;
 8. Rozhlasový Medailón o mojej sinologickej práci, odvysielaný v Českom rozhlase v relácii „Dílna“ 30. 12. 1995, v čase 15.00 – 16.00;
 9. Filozofia starej Číny, (literárno-dramatické rozhlasové pásmo) odvysielané v Slovenskom rozhlase na S2 2.2. 1996 o 21.00 – 22.00 hod. repríza   5.2.1996 a 16. 8. 1996;
 10. Plač hunskej píšťaly (novo prepracované a rozšírené literárno-dramatické pásmo)     pripravil a odvysielal Slovenský rozhlas Košice na S 2 Devín, 21. 9. 1996;
 11. Básne z nefritu (rozhlasová chvíľka poézie z mojich prekladov Cchao Süečchinovej             poézie), odvysielal Slovenský rozhlas S2, 1.2. 1997;
 12. Sen majstra Cchao Süečchina (literárno-dramatické rozhlasové pásmo), Slovenský rozhlas Banská Bystrica, odvysielané na S2 27, 3. 1997 15.00 – 15.45 hod.;
 13. 3/4 hodinový rozhovor o mojej ceste do Číny i ostatnej sinologickej práci v   rozhlasovom kultúrnom magazíne Zrkadlenie, odvysielal  Slovenský rozhlas 2.5. 1997 na S1  21.10 – 22 hod. a reprízu na S2      (Devín) 3.5.1997 o 17.10 – 18.00;
 14. Konflikt civilizácií, 2-hodinová rozhlasová beseda o špecifikách rozličných svetových civilizácií (účastníci: Egon Gál, Marina Čarnogurská, Beloslav Riečan a Ján Paulíny, moderátor Claudius Viceník), odvysielal Slovenský rozhlas na S2 Devín 16. 10. 1997 od 22.00 – 24. 00;
 15. Rozhovor o prekladateľských problémoch pri preklade čínskej literatúry, odvysielal Slov. rozhlas Košice 6. 10. 1997 v rámci relácie Regional revue;
 16. Rozhlasové rozprávanie o veľkom čínskom básnikovi Tu Fuovi a o originálnej hodnote Strmeňovho prekladu jeho básní do slovenčiny.In: Literárna revue rádia Twist, 28. 2. 1998. 14.30 – 15.00;
 17. Hrozí tejto civilizácii pád kultúry?  (2-hodinová beseda v Slovenskom rozhlase v     Klube rádia Devín), odvysielané na S2 Devín 30. 4. 1998 od 22.00 – 24.00;
 18. Rozprávanie o Karolovi Strmeňovi, Tu Fuovi a Strmeňovom preklade jeho poézie v knihe Stokvetá rieka (rozhlasové literárne pásmo „Tajomstvo motýľa„, odvysielaná Slovenským rozhlasom 1. . 1998 na S1 o 14.05 – 14.35 hod., repríza 2.8.o 22.15 hod.;
 19. Čína žiada ospravedlnenie…(rozhovor a komentár k americko-čínskemi incidentu), In: rozhlasové vysielanie BBC z Londýna, 6.4. 2001 o 21.00 hod.;
 20. O čom je život podľa Mariny Čarnogurskej (spoluautorstvo scenára i aktívna účasť na filme Slovenskej televízie, odvysielanom na STV 2 13. 5. 2001 o 17. 25 hod. (repríza 15. 5. 2001 o 16.35 hod.);
 21. Skicár: Marina Čarnogurská, sinologička, Slovenský rozhlas Bratislava, 24. 7. 2001,            Rádio Slovensko 10.15 – 10.45 hod., repríza Rádio Devín 25. 7. 2001;
 22. O čom je život podľa Mariny Čarnogurskej (spoluautorstvo scenára i aktívna účasť na filme Slovenskej televízie, odvysielanom na STV 2 13. 5. 2001 o 17. 25 hod. (repríza 15. 5. 2001 o 16.35 hod.);
 23. Nad prekladom Konfucia, In: Zrkadlenie, relácia Slovenské rozhlasu – okruh Slovensko 1, 7. 12. 2002 , 20. – 22. hod.;
 24. rozhlasová relácia v cykle Všetko inak: Tentokrát o taoizme, na celoštátnom okruhu Slovensko, 28. 1. 2003, 17.30 – 18.00;
 25. rozhlasová relácie v cykle Všetko inak: Tento raz o čínskych novoročných zvykoch, na celoštátnom okruhu Slovensko, 4. 2. 2003, 17.30 – 18.00;
 26. rozhlasová relácia v cykle Všetko inak: Tentokrát o konfucianizme na celoštátnom okruhu Slovensko,11.2. 2003, 17.30 – 18.00;
 27. rozhlasová relácia v cykle Všetko inak: Tentokrát o tradičnej Číne a Cchao Süečchinovom románe Sen o Červenom pavilóne, na celoštátnom okruhu Slovensko, 18. 2. 2003, 17.30 – 18.00;;
 28. Filozofická knižnica: debata na tému: Vzťahy jednotlivca a spoločnosti z hľadiska   európskej kontra čínskej filozofickej tradície. (red. M. Michalková, doc. Hohoš a    Marina Čarnogurská, Slovenský rozhlas S 1 – Devín, 8. 8. 2003, 21:00 – 22:00;
 29. Konečne sobota: rozhovor redaktorky Michalčíkovej s Marinou Čarnogurskou o jej sinologickej práci, Slovenský rozhlas Bratislava S1, 27.9.03, 7.15 – 8.00;
 30. Cestovanie: cestovanie po Číne s Marinou Čarnogurskou, Rádio B1, 21. 10. 2003, 7.00 – 9.00;
 31. Autoportrét Mariny Čarnogurskej (polhodinová rozhlasová relácia-rozhovor) odvysielaná v Slovenskom rozhlase na Devíne 6.2.2004 od 13.00 do 13.30 hod.,   repríza na celo-štátnom okruhu S1 dňa 11.2.2004 od 8.30 do 9.00 hod.;
 32. Marina Čarnogurská o preklade Sna o Červenom pavilóne (medailón) odvysielaný v televíznej relácii Literárne oko, STV 2, 23. 2. 2004, 21.00 – 21.30;  repríza 26.2.2004 o 15.30 hod. na STV 2;
 33. Cchaj Wenťi, Plač hunskej píšťaly, pásmo poézie-preklad In: Slovenský rozhlas, rádio Devín, 10-minutová relácia odvysielané dňa 29. 7. 2005;
 34. Cestou Tao  (Poetická lýra) – preklad,  In: Slovenský rozhlas, rádio Devín, 20-minutová relácia odvysielaná dňa 26. 8. 2005;
 35. O sinológii, čínštine a čínskom kurze pre deti, rozhovor v Raňajojkách televízie JOJ, 20. 05. 2005 o 6.50 – 6.59 hod;
 36. Solárium: zo súkromia vedy, rozhovor s Marinou Čarnogurskou o súčasnej Číne, Rádio Devín, 27. 2. 2006, 14.00 – 14.30;
 37. 2. časť rozhovoru o jej vedeckej práci i o Číne, v cykle: Solárium, zo súkromia vedy, Slov. rozhlas rádio Devín, 17. 4. 2006, 14.05 – 14.30.
 38. . Medailón:.Sinologicko-filozofický profil Mariny Čarnogurskej, In (Ne)celebrity, STV 2, 28. 5. 2008, 18.50 – 19.05; repríza na STV2, 30.6. 2011 o 19.55-20.05;
 39. O čom je život podľa Mariny Čarnogurskej, repríza televízneho dokumentárneho filmu na STV 2, 29. 7. 2009, 21:00 – 21:20 a 30. 7. 2009 12:15 – 12:35;
 40. Večer na tému Čína (90 minutová diskusná relácia o kultúre, histórii i aktuálnych problémoch Číny v súčasnosti a nášho porozumenia jej.), – televízna beseda na STV 2, 29. 10. 2009, 10:50 – 0:23 hod., repríza 30.10. 09 14.40 – 16:10;
 41. GEN.sk. – Marina Čarnogurská, (televízny dokument) odvysielaný v premiere na STV2 12.3. 2010 o 21:00-21:15 a v repríze 13.3. 2010 na STV2 o 14:50 – 15:05;
 42. Máme veriť v minulé životy? (odborná účasť v relácii Reflex), TV Markíza 9. 9. 2010, 17:35- 45 a 10.9.2010 5:35-45.
 43. Zo zákulisia vedy – rozhovor s Marinou Čarnogurskou, (rozhlasová relácia) Slovenský rozhlas – Rádio Devín, 1. časť odvysielaná 24. 8. 2010 13:05 – 13:30, 2. časť odvysielaná 25. 8. 2010 13:05 – 13:30;
 44. Rozhovor v relácii o Slovákoch Džavotanie, v Českom rozhlase-stanici Leonardo,  11. 2. 2012v čase 13:00 – 14:00;
 45. Televízny rozhovor v čase 20:10-20:20  v relácii „Planéta Zem 2012“ na ČT24 dňa 22. 2. 2012;
 46. Portrét – Marina Čarnogurská, (rozhovor v rámci rozhlasového pásma) odvysielané v Slovenskom rozhlase, st. Regina, dňa 6. 4. 2013 12:30 – 13:00;
 47. 24. vyrocie studentskych protestov na Tchienan men (televizny rozhovor) In: 24 hodin, v TA 3, dňa 4. 6. 2013 o 21:00 – 21:30;
 48. Sinologické vyznanie Mariny Čarnogurskej, in: Radio Lumen 8. 11. 2013, o 16:30 – 17:30 v relácii Vyznania;
 49. Priebeh krstu knihy Mingovia v príbehoch a v histórii v relácii TOP Star televízie JOJ v premiére dňa 16.2.2018 o 12:40 a v repríze 18.2. 4:00;
 50. Rozhovor s moderátorom Romanom Bombošom o svojej novej knihe, aj o čínskom Novom roku Psa i o špecifikách klasickej čínskej kultúry v relácii Relax TV Ružinov 23.2. 17:00 – 17:30;
 51. Rozhovor v rámci relácie Večerné reflexie o svojich prekladoch i knihách s redaktorkou Hanou Michalčíkovou v Slovenskom rozhlase, v rádiu Regina 3. 7. 2018 v čase 21:00 – 22:30;
 52. Čína a jazz od roku 1421, cez kultúrnu revolúciu až dodnes, Cestovanie v čase s dr. Marinou Čarnogurskou, 5. 10. 2020 v čase 19:00 – 21:00
Close Menu