1. Evropa a Čína, dva diametrální světonázorové modely? (recenzia) In: Ďejiny a současnost, 1968, č. 4., s. 16 – 22;
 2. Poznámky na okraj jednej filozofie In: Mladá tvorba, č. 2, 1969, s. 25 – 38;
 3. Sün – dz: Z filozofického odkazu (výber a literárny preklad) In: Romboid 1969, č. 4, s. 37 – 41;
 4. Staročínske filozofické texty a ich literárny preklad, In: Romboid č.6, 1971, s. 30 – 35;
 5. Paradoxy maoistickej interpretácie Konfucia,  In: Nové slovo, roč. XVIII 1976, č. 6,  str. 18 – 19;
 6. Hostia z Číny, In: Film a divadlo, roč. XXXI 1987, č. 3, s. 12 – 13;
 7. Cchao Süečchinov Sen o Červenom pavilóne (odborný článok + literárny preklad), In: Revue svetovej literatúry, roč. 23, 1987, s. 4 – 23;   
 8. Ukážka klasického štýlu (divadelná kritika), In: Film a divadlo, roč. XXXIV 1990, č. 3, 12 – 13;
 9. Majú Európania patent na múdrosť? (rozhovor) In: noviny Verejnosť, č. 139 z 24. 10. 1990, s. 6;
 10. Dialektické filozofické predstavy v starovekej Číne, (obdorno-filozofický článok) In: vysokoškolský dvojtýždenník ECHO, 2.roč. (1991), č. 7, s. 11 – 12;
 11. Očarená duša (rozhovor o autorkinej prekladateľskej práci a prekladateľkiných         sinologických osudoch), v týždenníku Slobodný Piatok, 29. 3. 1991, s. 3;
 12. Kto bol Konfucius? Mýtus a skutočnosť, In: Historfická revue, 2.roč. 1991, č. 5, s. 24 – 25;
 13. Zvláštnosti klasickej čínskej prozódie, (odborná štúdia odmenená prémiou SLF) In: Literárny týždenník, roč. 5 (1992), č. 9, str. 3;
 14. Mosty viery (eticko-filozofický príhovor) In: týždenník MOSTY, roč. 1 1992, č. 4, str. 7;
 15. Plač hunskej píšťaly, (odborný článok)  In: Historická revue, roč. 3 (1992), č. 2, str. 24 – 26;
 16. Nad sinologickým dielom dr. Anny Doležalovej, (nekrológ – biografický článok) In: Kultúrny život, roč. XXVI (1992), č. 46, s. 9;
 17. Básnické profily čínskych poetiek Cchaj Wenťi, Süe Tchao a Jü Süanťi (perexy +    výber z poézie) In: Literárny týždenník, roč. 5 (1992), č. 9, s. 9;
 18. Prečo Lao-c´ov Tao Te ťing (a prečo s Egonom Bondym), (literárno-filozofická       úvaha, in: Kultúrny život, roč. XXVII (1993), č. 13 (25. 3 – 31. 3. 1993), s. 10;
 19. Lao-c´: Tao Te ťing (ukážka zo spoločného filozofického prekladu s Egonom          Bondym + úvodný perex: O Ceste Tao a Jej tvorivej energii Te), In: Kultúrny život, roč. XXVII (1993), č. 13 z 25. 3 – 31. 3. 1993, s. 10 – 11;
 20. Marina Čarnogurská a tajomstvá čínskych znakov (rozhovor + ukážka prekladu) In: Slovenka, 1993, č. 6, s. 12 – 13;
 21.  Pohľad na podstatu Univerza cez prizmu klasického čínskeho taoizmu,  In: Tvorba T, roč. III (XII), 1993, č. 3, str. 28 – 29;
 22. Pátranie po Starom Majstrovi (odborný článok) In: Historická revue, roč. IV (1993), č. 8, s. 4 – 5;
 23. Úspech SAV na Tchajwane, (článok) Správy Slovenskej akadémie vied, roč. XXIX (1993), č. 8, str. 4-5;
 24. Klasická konfuciánska mravouka – jedna z alternatív tzv. živej etiky, + ukážka z      prekladu Sün-c´ovej eseje O obohatení krajiny(odborný článok + preklad),  In: Tvorba T, IV. roč. (1994), č. 1, s. 26 – 28;
 25. Tradičná čínska veľkorodina a moderný svet, In:Tvorba T , IV roč. (1994), č. 4, s. 7 – 8;
 26. Recenzia knihy Wright, Arthur F.: Studies in Chinese Buddhism, In: Asian and African Studies, 3. Vol., (1994), No. 1, pp. 103 – 104;
 27. Historiografia či historiológia, (úvaha),  In: Tvorba T, roč. 4 (1994), č. 8, s. 24 – 25;
 28. Zem chcených a životom netraumatizovaných ľudí, (etická úvaha), In: Tvorba T, roč. 4 (1994), č. 10, s. 23 – 25;
 29. Sün c´: O spôsoboch zabezpečovania živobytia, (literárho-filozofický preklad) In: Revue svetovej literatúry, roč. 30 (1994), č. 4 – 5, s. 100 – 108;
 30. Medailón o filozofovi Sün-c´ovi, In: Revue svetovej literatúry, roč. 30 (1994), č. 4 – 5, s. 100 – 101;
 31. O probléme prekladu čínskych ideografických textov do indoeurópskych jazykov    (literárno-teoretická štúdia), in: Revue svetovej literatúry, roč. 30 (1994), č. 4 – 5, s.109 – 117;
 32. „Africká Eva“ – pramatka ľudstva a doba ľadová, (odborný článok),   In:Historická revue, roč. VI (1995), č. 1, s. 2 – 3;
 33. Čína ma pozná pod menom Literátka z Čiernej Hory (rozhovor), SME, roč. 3 (13. 1. 1995), č.2, s. 5;
 34. Mimoriadny osud mimoriadneho vládcu (odborný článok) In: Historická revue, roč. 6 (1995), č. 4, s. 2 – 3;
 35. Schyľuje sa k „zemetraseniu“ západnej kultúry (úvaha), In: Tvorba T, roč. 5 (1995), č. 3, s. 10 – 11;
 36. Cchao Süe-čchin: Sen o Červenom pavilóne (odborný článok) In: Revue svetovej literatúry, roč. 31 (1995), č. 2, s. 94 – 97;
 37. Cchao Süe-čchin: Sen o Červenom pavilóne, 48. – 49. kap. (literárny preklad ukážky z 2. dielu najväčšieho čínskeho literárneho skvostu) In: Revue svetovej literatúry, roč. 31 (1995), č. 2, s. 94 – 117;
 38. Čo je ľudská prirodzenosť a čo je jej ľudská „dobrá vôľa“? (eticko-filozofická          úvaha), in: Tvorba T, roč. 5 (1995), č. 8, s. 21 – 22;
 39. Ohlasy a pôsobenie slovenskej literárnej vedy v Číne (odborný článok) In: Slovak review, roč. 4 (1995), č. 2, s. 194;
 40. Kam spěje na Zemi ohrožená a všechno ohrožující kultura? (populárno-vedecká       verzia, in: Literární noviny roč. 1996, č. 23 z 5. 6. 1996, Praha, s. 3;
 41. Cchaj Wen-ťi, (literárny blok venovaný dielu a osobnosti stredovekej čínskej poetky Cchaj Jen + preklad niektorých jej básní) In: Revue svetovej literatúry, roč. 32 (1996), č. 2, s. 124 – 131;
 42. Vodca dnes už nič nezachráni… (rozhovor o ekofilozofických problémoch života na             Zemi v ohrozených podmienkach), In: SME na Východe, dňa 14. 9. 1996, č.         81, s. 5;
 43. Z konferencie sinológov, (informačný článok)   In: Nové Slovo, roč. VI (1996), č. 39 z 30. 9., s. 3;
 44. Tajomstvo Červeného pavilónu, (rozhovor)In: Nové Slovo, roč. VI (21. 10. 1996), č. 42, s. 16 – 17 a 28;
 45. Neopakujme chyby dinosaurov… (rozhovor) In: Modrá alternatíva, 1. roč. (1996), č. 2, s. 7 – 9;
 46. Partnerstvo či nadradenosť? (úvaha) In: Tvorba T, roč. 6 (1996), s. 50;
 47. Hranice demokracie a vedomie zodpovednosti občana za historický vývoj spoločnosti, (sinologicko-filozofická úvaha) In: Materiál k cyklu besied „Občianska spoločnosť, sloboda, demokracia„, vyd. Fórum inteligencie v Žiline, Žilina 1997, 14 strán;
 48. Stretnutie s výnimočnosťou (otvárací príhovor na umelec. výstave)    In: Paolo Zhang, katalóg súbornej výstavy obrazov, vydav. Ministerstvo obrany SR, Sahoza, SÚTR, Bratislava 1997, 11 strán.
 49. Viac sa obávam o osud Európy (rozhovor) In: Pravda, roč. VII, č. 149 z 30. 6., s. 17;
 50. Opýtali sme sa…  (rozhovor o mojom pracovnom pobyte v Literárno-filozofickom inštitúte Academia Sinica na Tchajwane) In: Správy SAV, roč. 33/1997, č. 23 – 24, s. 8 – 9;
 51. Geniálne svedectvo tragických čias – Tu Fu, nadaný potomok vzdelaných predkov,  (odborný článok), in: Historická revue, roč. IX (1998), č. 5, s. 4 – 5;
 52. Strmeňov  preklad Tu Fua stokvetá rieka po dvadsiatich ôsmich rokoch (literárna     štúdia), in: Kultúra, 1. roč. (1998), č. 3, s. 10;
 53. Reinkarnácia podľa čínskych filozofických a náboženských predstáv (odborný         článok) in: Fénix (život a poznanie na prahu tretieho tisícročia), roč. III (1998), č. 4,            s. 16 – 18;
 54. Čínska poézia v toku tisícročí – scenár, preklad poézie a moderovanie večera čínskej poézie usporiadaného v rámci 18. svetového kongresu básnikov na nádvorí   Starej radnice v Bratislave 21. 8. 1998 21.15 – 22.15 hod.
 55. S prírodou a kozmom spätý taoizmus a jeho päť meditačných cyklov (odborný         článok), in: Fénix, IV, roč. (1999), č.1, s. 26 – 27;
 56. Čínska poézia na prahu 4. tisícročia  (blok modernej čínskej poézie, preklad a prebásnenie spolu s medailónmi predstavovaných básnikov) In: Revue svetovej literatúry, roč. 35 (1999), č. 2, s. 29 – 38;
 57. Recenzia knihy D. L. Overmyera: Náboženství Číny – Svět jako živý organismus,     In: Hieron III/ 1998, vydaný v r. 1999, s. 219 – 222;
 58. Je pradávna potopa mementom aj pre nás? (úvodník) In: Historická revue, roč. XI, č. 3, s. 1;
 59. Tajomný text na vrchu Koulou, čínsky dokument o potope (odborný článok), In: Historická revue, roč. XI, č. 3, s. 2 – 3;
 60. Čína je sama sebou (rozhovor po návrate z Číny) In: Pravda, roč. X (2000), č. 284 z 9. 12. 2000, s. 15;
 61. Čína prežíva svoju renesanciu (rozhovor) In: Slovo, roč. III, č. 1, (3. – 9. 1. 2001), s. 4 – 5;
 62. Seluofake minjian gushi jingxuan – Slovak Fairy Tales in Chinese , (recenzia)In: Slovak Literary Review, Vol. 6, (2001), No. 1, p. 11;
 63. Čína – Fénix povstávajúci z popola (úvodník)    In: Listy Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, roč. IV, č. 4, s. 2;
 64. Cesta Tao je vo všetkom (rozhovor) In: Literárny týždenník, roč. XIV (28. 6. 2001), č. 26, s. 9;
 65.  Filozofia nebeskej energie (sinologicko-filozofický článok) In: Historická revue, roč. XII (2001), č. 6, str. 14 – 15;
 66. Aristoteles Východu – (rozhovor o diele filozofa Sün c´a) In: Historická revue, roč. XII (2001), č. 6, str. 13;
 67. Rebelka zo vzornej rodiny, (rozhovor),  In: Pravda, roč. XI, č. 230, sobotná príloha SOBOTA (6.10.2001), str. 1 a 4;
 68. Konfucius a kniha jeho rozhovorov a výrokov, In: Literárny týždenník, roč. XIV, (22. 11. 2001), č. 43, str. 8;
 69. V poézii ide o život, (príspevok o živote a prekladateľskom diele Karola Strmeňa)   In: Kultúrny život, roč. 2, č. 49 (5. 12. 2001),  str. 10;
 70. Čína ma stále prekvapuje, (rozhovor) In: Práca, roč. LVI (8. 12. 2001, č. 282, str. 8;
 71. Stará pravda o kozme, In: Kultúrny život, roč. 2 , č. 51 – 52 (19. 12. 2001). str. 17.
 72. O cestách a necestách Mariny Čarnogurskej…   In: Listy 2001, roč. 9, č. 12, str. 22 – 23;
 73. Staroveký filozof potvrdil objav astrofyziky In: Historická revue, roč. XII, (2001), č. 10, str. 32 – 33;
 74. Post scriptum I. – k storočnici Svätopluka Štúra, zakladateľa profesionálnej   slovenskej filozofie, In: Literárny týždenník, roč. XV (31.1. 2002), č. 5, str. 5;
 75. Post scriptum II. – k storočnici Svätopluka Štúra, zakladateľa profesionálnej slovenskej filozofie, In: Literárny týždenník, roč. XV ( 7. 2. 2002), č. 6, str. 8;
 76. 178. Voda a novoobjavený text Tao Te ťingu In: Fenix, dvojmesačník a poznaní a zdravom živote, VII. roč. (2002), č. 1,  7 – 8;
 77. recenzia: Čínska ľudová múdrosť v prvom slovenskom preklade „Žiadna tma netrvá sto dní“ alebo príslovia a porekadlá z Číny, In: Revue svetovej literatúry, roč. XXXVIII (2002), č. 1, str. 144 – 146;
 78. (ukážka prekladu + perex) Cchao Süečchin: Sen o Červenom pavilóne,  In: Literárny týždenník, XV. roč.(19.9.2002), č. 34, s. 6 – 7;
 79. Podstata Cesty Tao (skrátená slovenská verzia prednášky, s ktorou autorka   vystúpila  27. 8. 2002 na XIV. EACS konferencii v Moskve)     In: Literárny týždenník, roč. XV. č. 41 (7.11. 2002), s. 8;
 80. Homo religiosus, človek náboženský… (odpovede Mariny Čarnogurskej) In: MIAU, december 2002 – január 2003, s. 124 – 126;
 81. Konfucius a dnešné osudy jeho náuky- poster 1. časti prednášky z vedeckej   konferencie, usporiadanej v KO SAV 7. 12. 2002 In: Literárny týždenník, roč. XVI (15. 1. 2003), č. 3, s. 8;
 82. Konfucius nič nevnucuje, iba inšpiruje (rozhovor nad prvým slovenským vydaním   Konfucia), In: Pravda, 23.1.2003, s. 21;
 83. Zákruty čínskej cesty k Nobelovej cene, (recenzia prekladu Dai Sijieovho románu Balzak a malá čínska krajčírôčka), In: Literárny týždenník, roč. XVI (29. 1. 2003), č. 5, s. 10;
 84. Každá cesta niekde začína, In: 75 rokov Kežmarského gymnázia, pamätnica, Kežmarok 2003, s. 84-86;
 85. …a Konfucius prehovoril po slovensky. (rozhovor) In: SLOVENKA, roč. 56, č. 17 (28. 4. – 4. 5. 2003), s. 18 – 21;
 86. Dvaja: Marina Čarnogurská a jej syn Daniel Feranec si rozumejú aj bez slov. In: Pravda- Sobota, 31. mája 2003, s. 3;
 87. V Číne potrebujem tlmočníka.    In: SME, magazín Víkend, roč. V (14. júna 2003), č. 24, s. 3;
 88. Denne preložím dve strany znakov, (rozhovor)  In: Sobota, príloha denníka Pravda, roč. XIII/171 (26.7.2003), s.VIII;
 89. V Istanbule k svetovým problémom , In: Literárny týždenník, XVI.roč. (2003), č. 42, s. 8 – 9;
 90. Čína: Lampiónový sprievod (S Vianocami po svete) In: Nota bene (pouličný časopis), december 2003, s. 22;
 91. Novoobjavená trojdielna verzia Lao c`ovho Tao Te ťingu In: Hieron VI – VII/ 2001 -2002        Religionistická ročenka, s. 71 – 76;
 92. Koľajnice do Tibetu (reprodukovaný rozhovor s M. Č. o novopostavenej železnici do Tibetu), in: .týždeň, 3. roč. (2006), č. 28, s.43;
 93. Čína nám nastavuje zrkadlo –(rozhovor), In: denník SME, pondelok 16. 4. 2007, 15. roč., č. 87, s.20 – 21;
 94. Za Egonom Bondym, (spomienka na spoločnú prácu na preklade Tao Te ťingu), In: .týždeň, 4. roč. (2007) č. 16, s. 68;
 95. Sinologička Marina Čarnogurská: Čína  nám nastavuje zrkadlo, (interview a internetova diskusia)In:www.sme.sk/c/3247239/sinologicka-Marina-CarnogurskaCina-nam-nastavuje.zrkadlo.html 17.4.2007  – 215 reakcií;
 96. Spolu sme vystúpili na vrchol nebotyčnej hory (spomienková črta) In:, Egon Bondy (nejen) slovenský, Analogon, roč. 50/51, Praha 2007, s. 167;
 97. Čína dobýva svet aj bez armády – (rozhovor), In: Salón Kumštu, s. I a III, Pravda, roč. XVII (2007), č. 218 (22. 9.), v prílohe SOBOTA;
 98. Mám rada realitu plnú aktivity – (rozhovor) in: TELE plus, XVII. roč. (2007), č. 21, s. 24 a 41;
 99. Zapáliť svetlá (aktuálna úvaha) In: Hospodárske noviny č. 211 z 31. 10. 2008, s. 27;
 100. Uznanie slovenskej sinológii (článok), In: Správy SAV, 44. roč. (2008), č. 10, s. 10 – 11;
 101. sinologická recenzia knihy WALRAVENS, H., ZIMMER, T.: Richard Wilhelm (1873-1930), Missionar in China und Vermittler  Chinesischen Geistesguts. In: Asian and African Studies, Vol. 18 (2009), No.1, pp. 138-140;
 102. Čína sa priatelí aj s malými štátmi a prežila vďaka sebadisciplíne – časopisecky publikovaná debata v Klube Nového Slova, In: Slovo – spoločensko-politický týždenník, XI. Roč. (2009), č. 25, s. 26 – 31;
 103. Menu ako v bistre býva v Číne len vo sviatok (populárno-odborný rozhovor), In: Pravda (roč. XX, č. 66) – (príloha) Víkend 20.3. 2010. s. 33;
 104. Číňanov nezaujmeme (Rozhovor o slovenskej expozícii na Expo v Šanghaji), In: ŽIVOT, č. 27/ 3. 7. 2010, s. 32-36;
 105. Letný špeciál dnes s Marinou Ferancovou (Čarnogurskou), In: SAV – Informačný servis, – http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-ne… (od 20. 7. 2010);
 106. Marina: Čarnogurská: Taoizmus, In: http://www.alajacentrum.sk/index.php?option=com_content&view=a… Od 31, 1. 2011 17:58 (rozhovor);
 107. Z tieňa jin-jangu na svetlo (knižný doslov) In:Paolo Zhang: Tieň jin-jangu, Bratislava, MilaniuM 2011, s. 76-78, ISBN 978-80-89178;
 108. Jen Cunova kópia Te ťingu – osudy (ne)stratených zvitkov, In: História, Vol.10  (2010) č. 3 – 4, s. 72 – 77.(Vyšlo v marci 2011);
 109. Čína už preberá štafetu, (rozhovor), In: Visions, jar 2011, s. 38-41, www.visions.sk;
 110. Žiť Cestou Tao v harmónii s prírodou, In: Historická revue, Vol. 23 (2012),No. 7, s. 56-60;
 111. Rod Majstra Kchung Fu c´a (Konfucia) rukolapne zdokumentovaný unikátnym, takmer dvetisícpäťstoročným cintorínom v Čchufu (Qufu), In: Genealogicko-heraldický HLAS, 22. roč.(2012), č. 1, 19 -27 s.;
 112. Rozhovor so slovenskou sinologičkou Marinou Čarnogurskou In: časopis Knižnica, roč. 14 (2013), č. 4, s. 21-25;
 113. Príbeh čínskeho cisárskeho rodu Ču, dynastie Ming, in: Genealogicko-heraldický HLAS, časopis SGHS, roč. 23 (2013), č. 1-2,  s.3 – 19.
 114. Moje spomienky na cestu životom a „vyvolávanie duchov“ Číny a československej sinológie, (spomienkový rozhovor) in: Fénix, časopis Česko-čínskej spoločnosti ČR, roč. XV (2014), č. 1, ss. 68 – 98, ISSN 1214-7311.
 115. List na počesť 60. výročia ustanovenia Literárneho archívu v Slovenskej národnej knižnici v Martine, in: Zborník venovaný 60. výročiu založenia Literárneho archívu SNK,  Literárny archív, Vol. 39, s. 146 – 148, vyd. SNK, Martin 2014, ISBN 978-80-8149-030-9;
 116. O autorite predkov v tradičnej čínskej spoločnosti, In: Genealogicko-heraldický HLAS, časopis SGGS Martin, roč. 25 (2015, č.1-2, s. 3 – 9;
 117. Aj v Čńe považujú Štúra za osobnosť (rozhovor), In: Slovenské národné noviny, roč. 30(2015), č. 31, s. 6;
 118. Čínu sa treba naučiť chápať (rozhovor), in: SPRÁVY SAV, roč. 51 (2051), č. 5, s. 14-15;
 119. Čína nám nastavuje zrkadlo (rozhovor) in: ČORNÁ Tina: V postmodernom svete (rozhovory), Bratislava: Marenčin PT, 2015, s. 32 – 44.
 120. Stopy záhadne zmiznutej kultúry, In: História,14. Roč.(2015), č. 3-4, s. 54-58;
 121. Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov“ v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov, in: Biografické štúdie roč. 39 (2016), SNK – Národný biografický ústav, Martin, s. 48 – 55;
 122. Nechcem ani trochu poľaviť zo svojho svetoho postoja ateistickej intelektuálky (rozhovor), in: htpp://www.noveslovo.sk;
 123. ČARNOGURSKÁ, M.: Špirálami súvislostí, (komparatívne pátranie po podobe reálnej pravdy o základných zákonitostiach bytia na našej planéte),
  1. časť, In: Prometheus, roč. 2017, č. 3, s. 27 – 43;
  2. časť in: Prometheus, roč. 2017 , č. 4, s. 27 – 39;
 124. ČARNOGURSKÁ, M.: Tradičné filozoficko-svetonázorové orientácie čínskej „Ríše Stredu“ a ich dnešné geopolitické vyústeniem In: Philosophica Critica, Vol. 5 ( 2019), č. 1, ,s. 3 – 14;
 125. ČARNOGURSKÁ, M. Prerod Ľudovíta Štúra z ortodoxného „hegelovca“ na politika, obhajujúceho obojstrannú súčinnosť názorovo protikladných predstaviteľov existujúcej spoločenskej reality, in: Prometheus, Ročník XIV číslo 1/2018, s. 31 – 43;
 126. ČARNOGURSKÁm M.: K náprave pojmu „solidarita“ v súvislosti so životom ľudstva na Zemi, Silidarita, s. 115-129, vyd. Občianske združenie KRÁSNY SPIŠm Levoča 2019, s. 538; ISBN:9788089975013
Close Menu