A) VEDECKÝCH, POPULÁRNO-VEDECKÝCH A FILOZOFICKÝCH MONOGRAFIÍ:

 1. ČARNOGURSKÁ, M.: A riekol Majster… (výber z klasických čínskych konfuciánskych textov + Doslov), Tatran Bratislava 1990,214 s.;
 2. ČARNOGURSKÁ, M. a kol.: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky,
 • 1. kap.: Význam klasických čínskych ontologických názorov v globálnom svetovom filozofickom kontexte cez prizmu európskych a čínskych vzájomných filozofických vplyvov od minulosti až dodnes (20-57), 
 • 4. kap.: V čom by mohol byť klasický čínsky konfucianizmus inšpirujúci… (118-173),
 • 5. kap.: Sün c´, geniálne kritický syntetik čínskej filozofie pred-čchinského obdobia  (174-200),
 • Záver: Niekoľko axióm z klasickej čínskej metafyziky ako inšpirácia pre transmodernú svetovú filozofiu… (226-259), Kalligram, Bratislava 2006, 293 s.;
 1. ČARNOGURSKÁ, MLao c´a proces vzniku Tao te ťingu, 2 diely, Veda Bratislava 2009 a 2012, 638 s.;
 2. ČARNOGURSKÁ, M. a ČAPLICKÝ, P.: Mingovia v príbehoch a v histórii,  Paralympijská marketingová spol. Bratislava 2017, 216 s.
 3. MARINA ČARNOGURSKÁ, PETER ČAPLICKÝ CCHAJ WEŤI, : V objatí stepi Embraced by the Desert, vydavateľstvo Perfekt, Bratislava 2019, 129 s;
 4. MARINA ČARNOGURSKÁ – LAO Cˇ: Tao Te ťing (podľa Chešang kungovej kópie, vyd. Ursa Minor, Bratislava 2021, 188 s.
A riekol majster
Čínske odpovede
Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu
Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu
Mingovia v príbehoch a v histórii

KNIŽNÝ VEĽTRH BIBLIOTÉKA 2019 -
predstavenie knihy CCHAJ WEŤI

Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu hlavného mesta.

B) KAPITOLY A ENCYKLOPEDICKÉ HESLÁ VO VEDECKÝCH A FILOZOFICKÝCH KNIHÁCH A ENCYKLOPÉDIÁCH:

 1. Kol. autorov: Kulturní tradice Dálneho Východu, prvá kapitola „Přirozený svět a jeho odraz v myšlení čínskeho starověku“, str. 13-25 Odeon Praha, 1980, 323 strán.
 2. Kol. autorov: Encyklopédia literárnych diel, (54 hesiel čínskych literárnych diel) Obzor Bratislava1989, 858 s.
 3. všetky encyklopedické heslá z klasickej čínskej literatúry, filozofie a náboženstva v Malej slovenskej encyklopédii, vydav. SAV – Goldpress Bratislava, 1993, (v rozsahu 15 strán autorského rukopisu);
 4. KOMOROVSKÝ, J. a kolektív: Religionistika a náboženská výchova, encyklopedické heslá: Amidizmus (s. 23), Cesta Tao (s. 66), čínska „živá etika“ (s.73), čínske náboženstvá (s. 73-76), Čuang-c‘ (s. 76-77), Deviate Nebesia (s. 83), jin-jang (s. 164), kánon konfucianizmu (s. 172), Kniha Premien (s. 182), konfucianizmus (s. 183 -184), konfuciánske etické princípy a princípy čínskej „živej  etiky“ (s. 184-185), Konfucius (s. 185), Kuan-jin (s.190), Lao-c‘  (s. 194), Mencius (s. 217), Mo Ti (s. 228), neokonfucianizmus (s. 243),  Sün-c‘ (s. 320-321), Syn Nebies (s.329), Šang Ti (s. 333), taoistické princípy čínskej „živej etiky“ (s. 341-342), taoizmus  a Tao Te ťing (s. 342-343), Žltý cisár (str.386), Vydavateľstvo F.R.& G., Bratislava 1997, 421 strán;
 5. KRUPA, V. a kolektív: Geopolitické regióny sveta – Afrika a Ázia,, prvá časť kapitoly o Číne,  s. 187 – 192, vysokoškolské skriptá, Univerzita Komenského, Bratislava 1999; 
 6. (ed.) SABOLOVÁ, D.: Chiméra prekladania, kap.: Úskalia prekladu ideografických textov (194-211), Veda Bratislava1999,232 s.;
 7. GLUCHMAN, V. a kol.: Dejiny etiky, 1. diel, kapitola: Zrod a vývoj etických systémov v dejinách čínskej civilizácie – Lao c´a vznik taoistickej etickej filozofie – Konfucius a Kniha jeho rozhovorov a výrokov (s. 30 – 71), vyd.v periodiku: Acta Facultatis Philosophicae Prešovskej univerzity, Prešov 2003, 322 strán;
 8. RÁCOVÁ, A. a kol.:: Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike , kap.: Tradičné čínske vierovyznania, taoizmus a konfucianizmus, a ich funkcia v klasickom modeli čínskej štátnosti, vyd. SAP 2006, s. 113 – 132;
 9. DINUŠ, P. a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, kap.: Marxova „konkrétna skutočnosť“ v konfrontáciami s klasickými čínskymi koncepciami reálneho bytia (174-194), Veda Bratislava,2010,218 s.
 10. MAGDOLEN, D. a kol.: 50 rokov Ústavu orientalistyky SAV, kap.: Sinológia (73-92),SAP Bratislava 2010,188 s.
 11. (ed.) NOVOSAD – SMREKOVÁ: Dejiny sociálneho a politického myslenia, 46. kap.: Svet Podnebesia a nevyhnutné správanieľudí v ňo, (základné charakterustiky šínskeho sociálneho a politického myslenia) 749-774), Kalligram Bratislava 2013, 797 s.
 12. Encyklopaedia Bliana 1- 7. diel (všetky heslá z klasickej čínskej filozofie, religionistiky a literatúry), Encyklopedický ústav SAV Bratislava 1999 – 2017
 13. Kol. autorov: My China Story, – China in the Eyes of Sinologists (Wode Zhongguo gushi haiwai hanxuejia shiye lide zhongguo), Beijing Times Chinese Press / Flieder verlag GmmbH, Beijing/Egelsbach., Peking 2018, 381 p., ISBN 978 3 942056 13 7, kap.: China , the Object of my 50-ty years Admiration ( Zhongguo ban ge shiji) , pp. 128 – 151 (156 – 185);
 14. DING CHAO a kol. autorov: 20 Shiji Zhongguo gudai wenhua jingdian zai zhong-dongguojiade chuanbo biannian, Peking 2019, pp. 612, ISBN 978-7-5347-9677-7; Kap.: Seluofake hanxue yanjiu wushu nian (50 rokov slovenského sinologického výskumu, s. 537 – 574 ;
 15. KUŽEL, P. a kol.: Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filozofický zborník , FÚ AVČR Praha 2018, 495 s. , kap.: ČARNOGURSKÁ, M.: Bondyho bratislavské obdobie záujmu o Lao c´ove metafyzické názory, s. 227 – 256
Close Menu