Marina Čarnogurská
Marina Čarnogurská

Filozofka a sinologička, bývalá vedúca vedecká pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV.

Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku a Bratislave (1957) a štúdia filozofie a sinológie na FF UK (1969) a po ukončení internej ašpirantúry na katedre filozofie FF KU v Bratislavě (1972) mala až do r. 1990 znemožnené profesionálne pôsobenie vo filozofii i obhájenie svojej dizertačnej práce Vývoj a špecifiky konfuciánskej filozofie v období Bojujúcich štátov. Napriek tomu sa systematicky venovala výzkumu i prekladu čínskych filozofických textov, z čoho väčšinu publikuje až teraz. 

Je dnes popredná odborníčka na výskum klasickej čínskej filozofie a prekladateľka najdôležitejších čínskych konfuciánskych a taoistických filozofických textov. V r. 1992–94, s podporou prestižnej tchajwanskej štátnej nadácie Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (v konkurze, ktorej sa v kategórii európskych vedeckých grantov umiestnila na 1. mieste) preložila kompletné filozofické dielo čínskeho „Aristotela“ Ďalekého Východu, starovekého konfuciánského filozofa Sün-c’a; táto práca je súčasťou obsahliejšieho filozofického projektu výskumu starovekej konfuciánskej filozofie. V súčasnosti sa venuje aj studiu klasickej čínskej nesubstančnej ontológie a pokusu o definovanie novej teórii bytia na nesubstančnom ontologickom základe, čo dnes, vo veľmi kritickom období ďalších orientácií moderného európskeho filozofického myslenia, sa môže stať jednou z ciest pri hľadaní optimalného svetonázorového východiska.

Close Menu