1. LAO ŠE: Kosák mesiaca, (s. 257 – 448 v publikácii Rikšiar-Kosák mesiaca), Slovenský spisovateľ, Bratislava1983, 477 strán;
 2. Básnické profily čínskych poetiek Cchaj Wenťi, Süe Tchao a Jü Süanťi (preklad, perexy a výber z poézie) In: Literárny týždenník, roč. 5 (1992), č. 9, s. 9;
 3. LAO C´: O Ceste Tao a Jej tvorivej energii Te, (prvá verzia prekladu v spolupráci s Egonom Bondym) 1. vydanie 1993, Hevi Bratislava, 104 strán;
 4. (ed). Príbehy dračích cisárov Mýty starej Číny + doslov a vysvetlivky,Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1993, 142 strán; Příběhy dračích císařů, dtto Praha 1993, 142 strán;                         
 5. Prvý sinologický preklad Sün-c’ovej 6.eseje Proti dvanástim majstrom- filozofom, In: Filozofia, roč.49 (1994), č. 6, str. 358-364;
 6. SŰN C´‘: O spôsoboch zabezpečovania živobytia ľudu, In: Revue svetovej literatúry, 30. roč. (1994), č. 4-5, s. 100-108;
 7. LAO C´: Tao Te ťing ( spolu s Egonom Bondym druhá verzia preklad textu originálu, odborná štúdia a doslov), Nestor, Bratislava 1996, 319 s.;
 8. CCHAJ WENŤI: Osemnásť spevov hunskej píšťaly a ďalšie básne, EccE, Košice 1997, 78 s.;           
 9. Tu Fu: Stokvetá rieka, edičná úprava prekladu a prebásnenia Karola Strmeňa a doslov ku knihe, Petrus, Bratislava 1998, 226 s.;
 10. Sünc´: Eseje, 1. – 9. esej, + sinoloficko-filozofická štúdia a vysvetlivky vydav. Monika a Ján Čarnogurský, Bratislava 2000, 322 s.;
 11. Blok poézie tchajwanského básnika Siang Minga Mnohotvárnosť prázdnoty +           perex, preklad a prebásnenie + vysvetlivky, In: Revue svetovej literatúry, roč. 34 (1998), č. 2, s. 163 – 166;                    
 12. Blok modernej čínskej poézie Čínska poézia na prahu svojho 4. tisícročia, preklad, prebásnenie spolu s medailónmi predstavovaných básnikov)In: Revue svetovej literatúry, roč. 35 (1999), č. 2, s. 29 – 38;
 13. SU ŠUJANG: Jazero pokoja (preklad modernej čínskej drámy) In: Revue svetovej literatúry, roč. 35 (1999), č. 2, s. 47 – 62;
 14. Tuo Tuo, medailón o básnikovi a preklad a prebásnenie vybratých básní z jeho poézie In: Smejúci sa anjel, antológia svetovej a slovenskej poézie a prózy, Medzinárodný           literárny festival Jána Smreka, Bratislava 2000, s. 42 – 44;
 15. TuoTuo: Balvan, ktorý nevládzeme zdvihnúť a Amsterdamské kanály, In: Literárny týždenník, roč. XIII (2000), č. 23, s. 6;
 16. CHAO SŰEČCHIN: Sen o Červenom pavilóne, (román – vrcholné dielo klasickej čínskej literatúry) 1.diel, 1. vydanie: Victoria Publishing Slovakia, Bratislava 1996, 379 strán;          
 1. diel Jar, 2. vydanie Petrus Bratislava 2001, 569 strán;
 2. diel: Leto, 1. vydanie , Petrus Bratislava 2001, 615 strán;           
 3. diel: Jeseň, 1. vydanie Petrus Bratislava 2002, 676 strán;
 4. diel: Zima, 1. vydanie Petrus Bratislava, 2003, 672 strán;
 1. ChEN YIZHUANG: Kozmológia samo-sa-organizujúcna, objavená  v nedávno nájdenej starovekej kópii Laoc´ovho Tao Te ťingu. In: Filozofia, roč. 56(2001), č. 2, s. 101 – 108; 
 2. SHAUGHNESSY, E. L.: Čína, krajina nebeského Draka, Ikar Bratislava 2001, 256 s.;                    
 3. KONFUCIUS: Rozhovory a výroky (čínsko-slovenské zrkadlové vydanie), Slovenský Tatran, Bratislava , 1. vydanie:2002, 2. Zrevidované vydanie 2006, s. 399;
 4. LAO C´ • Tao Te ťing (tretia verzia prekladu v spolupráci  s Egonom Bondym) čínsko-slovenské zrkadlové vydanie, vyd. Agentúra Fischer & Formát, Bratislava 2005, 200 strán   
 5. SHUSTERMAN, R.: Filozofia v globálnom dialógu pragmatizmu a čínskeho myslenia, In: Filozofia, roč. 61 (2006), č. 3, s. 208 – 230;
 6. CHINNERY,J.: Klenotnica svetovej kultúry, Čína, Ikar Bratislava 2008, 224 strán;
Close Menu